Wydajność Java 8 vs Java 11

Język programowania Java rozwija się bardzo dynamicznie. Twórcy platformy Java wprowadzają wiele udogodnień dzięki czemu jakość i czytelność kodu znacznie wzrasta, a proporcjonalnie zmniejszają się...

Pamiec w JVM

Pamięć w JVM

Całą pamięć dzieli się na kilka poziomów. Podstawowym podziałem obszaru pamięci w wirtualnej maszyny Javy jest podział na: sterta i dane poza stertą (pamięć natywną).