Publikacje

Prace dyplomowe

Analiza i ocena wydajności aplikacji dla firm zaprojektowanych w języku Java w wersji 8 i 11 [07.2021] [LINK] [github]

Badania przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej. Celem pracy jest analiza i porównanie wydajnościowe aplikacji zaprojektowanych w języku programowania Java w wersji 8 oraz w wersji 11.

W pracy zostały zastosowane następujące metody badawcze:

  • badanie dokumentów – przegląd literatury w zakresie zmian wydajnościowych między wersjami języka programowania,
  • projektowanie i analiza algorytmów – rozpatrywanie i wybór algorytmów pod kątem wydajnościowym,
  • eksperyment naukowy, symulacja komputerowa – wytworzenie kodu źródłowego, skompilowanie do kodu bajtowego zgodnie z wersją języka programowania, uruchomienie zbudowanej aplikacji w wcześniej skonfigurowanym środowisku uruchomieniowym,
  • obserwacja – porównanie, ustalenie podobieństw i różnić w wydajności aplikacji. Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych badań i wyjaśnienie otrzymanych wyników z eksperymentu naukowego.

Poruszone obszary:

  • pamięć Java i garbage collectors (SerialGC, ParallelGC, CMSGC, G1GC, ZGC, EpsilonGC),
  • kompilator JIT (standardowy, Graal),
  • kompilator AOT,
  • podstawowe biblioteki,
  • JVM,
  • wersjonowanie i licencjonowanie.

Część serwerowa systemu automatycznej ewaluacji zadań algorytmicznych [02.2019] [LINK] [github]

Celem projektu jest automatyzacja ewaluacji zadań algorytmicznych oraz czynności do zarządzania oraz organizowania grup zajęciowych. Architektura aplikacji wspiera pełną skalowalność. Wdrożona na chmurę google cloud. System zaprojektowany w ramach pracy inżynierskiej.

Podstawowe wymagania stawiane przed aplikacją to: zarządzanie grupami zajęciowymi, system uwierzytelnienia i autoryzacji, system powiadomień, tworzenie i zarządzanie zadaniami (poprawnościowe, wydajnościowe i code golf), tworzenie i zarządzanie testami w obrębie danego zadania (publiczny, prywatny i ukryty), automatyzacja wykonania kodu źródłowego oraz jego ocena.


Eseje

Techniczne srodki bezpieczenstwa [12.2018] [LINK]

Dyski samoszyfrujace. Czy sa alternatywa dla dm-crypta? [01.2018] [LINK]

Keyloggery — jak działaja i jak sie przed nimi bronic? [12.2017] [LINK]